Privacy Beleid

 

Babybalance BV verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Uiteraard voldoet Babybalance daarbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt. Jouw persoonsgegevens in geval van aanmelding worden verzameld op basis van jouw toestemming. Babybalance zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dat je hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Werkingssfeer van dit privacy beleid

Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader informatieverstrekking en diensten worden verzameld door Babybalance. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Onze systemen maken deel uit van een beveiligd netwerk. Babybalance beschikt over een SSL-certificaat deze is te herkennen door middel van het beveiligde slotje voor onze website URL-link. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van coderingstechnieken en technologieën die standaard worden geacht binnen de IT-sector. Je gebruikersgegevens zijn beschermd door het wachtwoord van je keuze. We hebben de vereiste maatregelingen op onze website getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigingen van de gegevens die wij ontvangen op onze website te voorkomen. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. 

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, verzamelen wij persoonlijke gegevens van jou. Dat zijn de volgende gegevens: e-mailadres, voornaam, meisjes-achternaam, postcode, geboortedatum, uitgerekende datum, BSN nummer, kraamzorgbureau en zorgverzekeraar. 

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om aan de zorgverzekeraar duidelijk te maken dat jij het echt bent omdat jouw zorgverzekeraar het geactiveerde aangemaakte Babybalance-account vergoed. Babybalance heeft deze gegevens ook  nodig om te kunnen declareren naar jouw zorgverzekeraar. Daarbij maken wij gebruik van een declaratie-verwerkings-partner genaamd; Promeetec.

Je persoonlijke gegevens kunnen ook gebruikt worden:

  • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
  • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor jou bedoeld is
  • Om je te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor jou of niet
  • Om je inloggegevens te activeren voor deelname aan de dienstverlening
  • Om je mening en de dienstverlening te evalueren
  • Voor administratieve doeleinden: Babybalance maakt gebruik van een beveiligde verbinding en VECOZO

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze website worden verkeersgegevens door middel van cookies geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van je bezoek, de tijdsduur hoe lang je op de website bent geweest, welke pagina's je hebt bekeken. 

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Babybalance, tenzij: Babybalance dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Indien het niet noodzakelijk is, zullen wij dit niet doen. 

Sites gelinkt aan de website van Babybalance

De website van Babybalance bevatten links naar websites die niet door of in opdracht van Babybalance zijn vervaardigd. Babybalance is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites jouw persoonsgegevens behandelen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een klacht of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@babybalance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om over jouw pasfoto het woord kopie te zetten en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Babybalance zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Babybalance bewaart jouw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe Babybalance deze gegevens verzameld. Persoonsgegevens voor declaraties worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Wijziging Privacyverklaring

Babybalance behoudt zich het recht dit Privacy Beleid te wijzigen. Het Privacy Beleid is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

 

Aangesloten zorgverzekeraars & partners

Zorgverzekeraars
Zilveren kruis
Interpolis
FBTO
De Friesland
Menzis
anderzorg
Hema
PMA
Onze partners
STAP
MoedersvoorMoeders
RIVM
Voedingscentrum
12maandenzwanger
Longfonds
Puur Persoonlijk
Boekstart
Stichting Babyspullen
Terug naar boven