Pers

PERSBERICHT

Babybalance vernieuwt kraamzorg
Woensdag 24 februari 2016 tijdens de negenmaandenbeurs lanceren twee kraamverzorgenden Grietje Miedema en Monique Slaa een nieuw concept voor de kraamzorg: Babybalance een website voor het bekijken van instructie- en voorlichtingsvideo’s voor (aanstaande) ouders die zich optimaal, met de juiste (beeld)informatie kunnen voorbereiden op de komst van hun baby. Daarnaast kunnen de video’s van Babybalance als naslagwerk worden geraadpleegd als de kraamverzorgende en of verloskundige niet aanwezig is tijdens de kraamtijd en de periode daarna. Na een uitvoerige testperiode van een jaar, zijn de resultaten zeer bemoedigend.

Babybalance vergoed door zorgverzekeraar
De combinatie van kraamzorg thuis en Babybalance wordt geheel vergoed vanuit de zorgverzekering. Babybalance kan daarmee alleen afgenomen worden in combinatie met kraamzorg thuis. Iedere (aanstaande) ouder heeft de mogelijkheid voor toegang tot  de volledige video’s van Babybalance.  Babybalance neemt namelijk haar deel van de Wettelijke Eigen Bijdrage voor haar rekening, die iedere ouder betaalt voor kraamzorg thuis. Ouders die geen volledige kraamzorg thuis kunnen of willen afnemen krijgen Babybalance er altijd extra bij. Ouders die wel volledige kraamzorg thuis (49 uur) ontvangen kunnen dit combineren met Babybalance. Babybalance wordt dan ingezet voor de helft van het aantal uur voorlichting dat gemiddeld minimaal (9 uur) thuis wordt gegeven.

Onderzoek Nivel: Waardering voor Babybalance
De website Babybalance.nl wordt zeer gewaardeerd. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nivel, in opdracht van ZonMw. Het bereik, gebruik, kwaliteit en waardering van de website en de daarop geplaatste instructie- en voorlichtingsvideo’s zijn onderzocht.
Resultaten uit het onderzoek:

  • Babybalance biedt toegevoegde waarde aan kraamzorg thuis
  • Babybalance kan worden geraadpleegd op het moment wanneer de zwangere en pas bevallen vrouw dit wil. Zij hoeft niet wachten op de kraamverzorgende of verloskundige. De kracht van fysieke en digitale kraamzorg die elkaar versterken.
  • De informatie is daarmee een goede aanvulling op wat de kraamverzorgende heeft verteld of liet zien.
  • Babybalance kan van grote waarde zijn voor vrouwen die weinig kraamzorg thuis afnemen, vrouwen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en vrouwen die laaggeletterd of minder begaafd zijn.

Handig om te weten

  • Al tijdens de zwangerschap, op elk tijdstip, kan er een account aangemaakt worden. Deze blijft actief tot en met drie maanden na de uitgerekende datum.
  • Samenwerkende kraamzorgbureaus en verloskundigenpraktijken, inclusief al hun medewerkers krijgen, hebben "kosteloos" volledig toegang tot Babybalance, die zij kunnen inzetten tijdens hun zorgverlening, dienstverlening en voorlichting (aanstaande) ouders.


Babybalance: 1e eHealth ontwikkeling in de geboortezorg
Babybalance is de eerste ontwikkeling op het gebied van eHealth in de geboortezorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het betreft in de eerste instantie een andere, plaats- en tijdsonafhankelijke wijze van het leveren van conventionele zorg.  Als zodanig gaat eHealth altijd over innovatie van het reguliere zorgproces. Bron: NZI


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Bij 'Veelgestelde vragen'vind je meer informatie. Neem voor een interview aanvraag of extra informatie gerust contact met ons, Monique Slaa en Grietje Miedema, op. 

Aangesloten zorgverzekeraars & partners

Zorgverzekeraars
Zilveren kruis
Interpolis
FBTO
De Friesland
Menzis
anderzorg
Hema
PMA
Onze partners
STAP
Veiligheid NL
MoedersvoorMoeders
RIVM
Voedingscentrum
12maandenzwanger
Longfonds
De Nederlandse brandwonden stichting
Puur Persoonlijk
Boekstart
Stichting Babyspullen
Terug naar boven